Príspevok na rekreáciu – 0119 Inštrukcia o správe cirkevného majetku Vykonávací predpis k Inštrukcii o správe CM Smernice pre prípravu k sviatostiam Smernice pre katechetickú prípravu dospelých Smernice pre kánonickú misiu Smernice pre službu dekanov Smernice pre interrituálne záležitosti Smernice pre vedenie farského úradu Smernice pre pastoračnú prax diakonov Smernica č. 1-2015 – protispoločenská činnosť Smernica pre koncerty v kostoloch