Arcidiecézne centrum pre mládež

Arcidiecézne centrum pre mládež bolo zriadené otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom 1. júla 2005, aby napomáhalo pastorácii mládeže a starostlivosti o mládež v prostredí našich farností. Našou úlohou je urobiť všetko preto, aby mladý človek z ktorejkoľvek farnosti našej arcidiecézy mohol zažiť obohacujúce spoločenstvo mladých veriacich ľudí a zdieľať sa so svojou vierou.

Adresa Email & Webstránka Telefón
Metodova 1 acm@rimkat.sk 0917 634214
080 01, Prešov www.premladez.sk

 

Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov

Sme spoločenstvom mladých ľudí – kňazov a ich spolupracovníkov a naším cieľom je duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách v Košiciach. Z podnetu samotných študentov dňa 15. decembra 1998 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup, zriadil Univerzitné pastoračné centrum Svätých košických mučeníkov. Odvtedy sa život tohto centra neustále rozvíja, takže sa stalo duchovnou studňou pre hľadajúcich. Túto službu ponúka tím kňazov, laických zamestnancov a množstvo dobrovoľníkov.

Adresa Email & Webstránka Telefón & Fax
Rooseveltova 12 upcke@upcke.sk 055/62 55 953
040 01 Košice www.upcke.sk 055/62 55 953 – fax

 

Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka

Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka v Prešove je od 30. novembra 2002 súčasťou celoslovenskej siete univerzitných pastoračných centier. Jeho hlavnou úlohou je starostlivosť o duchovné potreby vysokoškolských študentov a pedagógov spôsobom, ktorý berie do úvahy ich duchovnú, intelektuálnu a osobnostnú úroveň. V snahe vzbudzovať a posilňovať vieru spoločne slávime Eucharistiu a počúvame Božie Slovo, v ktorom sa odovzdáva sám Kristus. Súčasťou našej starostlivosti je aj príprava na prijatie iniciačných sviatostí (krst, birmovanie, Eucharistia) a duchovné poradenstvo.

Adresa Email & Webstránka Telefón
Jarková 77 upcpo@upcpo.eu 0910 902 829
080 01, Prešov www.upcpo.eu

 

Domček

Domček – Dom Anky Kolesárovej – centrum mladých vo Vysokej nad Uhom služi predovšetkým mladým, ktorým ponúka miesto pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpanie nových síl a pookriatie na duchu.

Adresa Email & Webstránka Telefón
Hlavná 94 domcek@domcek.org 056/ 649 42 41
072 14 Pavlovce nad Uhom www.domcek.org 0911 912 598