Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy

Bc. Štefan Kondis
moderátor
Hlavná 80, 080 01 Prešov
http://pmd.rimkat.sk/

 

Po našej vzájomnej dohode môžeme prísť aj na Vašu školu a do Vašej farnosti prezentovať Pápežské misijné diela:

prezentácia spočíva predstavením PMD:
-poslanie PMD
-história – zakladatelia
-čo sa už robí v prospech PMD
-naše projekty
-ako môžete pomôcť aj vy

ponuka pre:
-základné a stredné školy, gymnázia…
-hodiny Náboženskej výchovy s účasťou kňaza, katechétu… (dohodou)
-vo farnosti pre všetkých veriacich; prvoprijímajúce deti; rodiny; birmovancov… (po skončení mládežníckej, či žiackej svätej omše; mimo soboty, nedele a sviatkov)
-letné farské tábory; duchovné cvičenia – obnovy; iné cirkevné podujatia

Všetky prezentácie sú prostredníctvom dataprojektora v trvaní cca 45. minút – jedna vyučovacia hodina (podľa záujmu aj viac). Ak nemáte svoje vlastné premietacie prostriedky, zabezpečia PMD.

Pomoc misiám v zbere použitých poštových známok.
Stačí známku vystrihnúť cca 0, 5 cm okrajom. NEODLEPUJTE! Ak je známka opečiatkovaná príležitostnou pečiatkou, nechajte celú obálku. Zbierku známok môžete uskutočniť v rámci farnosti, školy… Zapojte do zberu deti, mládež, rodiny…, aj takou to formou sa mladí naučia najmenšou obetou prispieť k šíreniu evanjelia vo svete. Po spracovaní sa známky posielajú do sveta medzi zberateľov známok, výťažok sa použije na podporu našich projektov. Známky pošlite na našu adresu alebo prevezmem osobne po prezentácii PMD.

-možnosť založenia klubov PMD
-členstvo v PMD

Modlite sa denne za misijné diela Svätého Otca a obetujte na tento úmysel svoje každodenné kríže…