Bratislava, 18. októbra (TK KBS) – Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik rozdelí dobrovoľníkom jednorazové granty za tisíce eur. Návrh, ktorý je súčasťou programu s názvom Pomôžme dobru rásť, vyhlásila jeho kancelária pri príležitosti Európskeho roku dobrovoľníctva. Projekt odštartuje dlhodobú finančnú podporu združení aj v ďalších rokoch.

Od 30 do 300 eur môžu dobrovoľníci žiadať na projekty, ktoré musia zrealizovať od decembra tohto roka do apríla 2012. Europoslanec Mikolášik chce grantovým programom podať pomocnú ruku tým, ktorí sa pri svojej službe druhým ľuďom stretávajú s potrebou finančnej podpory v oblastiach, ktoré je veľmi náročné alebo nemožné prefinancovať z vlastných zdrojov. V prvej etape prerozdelí sumu dvetisíc eur.

„Podpora dobrovoľníkov však nemôže byť len otázkou vyhláseného európskeho roka. Úvodná suma, ktorou podporím projekty, je preto štartovacou, pričom finančný obsah balíka na ďalšie prerozdelenia sa bude priebežne dopĺňať,“ povedal europoslanec Mikolášik. „Ste členmi dobrovoľníckych združení, organizácií, spoločenstiev a bez nároku na odmenu pracujete s ľuďmi a pre ľudí? Chcem vám podať pomocnú ruku. Ak si myslíte, že práve príbeh vašej dobrovoľníckej služby je natoľko dôležitý, že by mal byť podporený, dajte mi o tom určite vedieť,“ dodáva slovenský zástupca v europarlamente.

O grant môže prostredníctvom internetového formulára požiadať každé združenie, hnutie, nezisková organizácia, ako aj spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí sa stretávajú za účelom pomoci druhým. Stihnúť to musia do 30. novembra. Získať podporu môže každé spoločenstvo osôb, ktoré sa bez nároku na odmenu venuje pomoci ľuďom, a to bez ohľadu na náboženské, národnostné, či regionálne rozdiely. Finančnú podporu môže získať konkrétna aktivita, materiálne vybavenie, či úhrada netradičných výdavkov pre dobrovoľníkov.

Bližšie informácie o projekte je možné nájsť na internetovej stránke www.pomozme.sk.

TK KBS informoval Lukáš Marťák