V košickej katedrále si v nedeľu 13. novembra dopoludnia odpustovou slávnosťou veriaci pripomenuli patrónku mesta sv. Alžbetu Uhorskú, ktorej sviatok je 17. novembra. Táto svätica je považovaná pre svoju charitatívnu činnosť za mimoriadne obľúbenú najmä v Maďarsku či Durínsku, kam siaha jej kráľovský pôvod po Ondrejovi druhom.

Príbeh kňažnej Alžbety , ktorá sa pre svoju pomoc biednym a chudobným dostáva po smrti svojho manžela Ľudovíta do nemilosti svojich blízkych je podľa slov košického pomocného biskupa Mons. Stanislava Stolárika aktuálnou výzvou a povzbudením aj pre dnešok. Hlavný cebrant slávnosti vo svojom príhovore poukázal na jej ochotu a silu pretvárať prostredie v ktorom žila , rozvíjajúc svoje talenty . „Nepočítajme , lebo to sa nedá spočítať, koľko talentov nám Boh dal, ale odhaľujme v sebe každý jeden záchvev jeho prejavu , aby sme ho vložili do služby iným. Najmä v našich rodinách,“ dodal biskup Stanislav Stolárik.

V závere poznamenal, že tento týždeň je týždňom Cirkvi pre mládež a vychádzajúc zo slov blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. tak ako Cirkev má čo povedať mládeži aj mládež má čo povedať Cirkvi . „Mládež nie len tá, ktorá sa potuluje či opíja, mládež je aj tá, ktorá sa za seba modlí a spolu sa modlí“, dodal na záver biskup Stanislav Stolárik.

Touto Eucharistickou slávnosťou sa v Košiciach už tradične začína aj Festival sakrálneho umenia, v ktorom jednotlivé podujatia majú svoju cieľovú skupinu návštevníkov . Je prehliadkou sakrálneho umenia v oblasti vokálneho umenia, hudby, umeleckého slova, výtvarného umenia , filmu a významnou mierou prispieva k rozvoju duchovnej kultúry. V poradí 22. ročník potrvá do 27. novembra .

 

Jaroslav Fabian, ABU KE