VK CSŠ Moldava – učiteľ SJ – do 30.06.2016 VK – GES Košice – fyzika/náboženstvo do 27.06.2016 VK SZŠ sv. Alžbety – vychovávateľ na internáte, učiteľ anglického jazyka, administratívny pracovník, upratovačka – do 1.7.2016 VK CMŠ Košice – učiteľ predprimárneho vzdelávania do 22.7.2016 Výberové konanie GKM Košice Výberové konanie – Kendice Výberové konanie GSM Prešov Výberové konanie CZŠ sv. Michala Michalovce Výberové konanie Bardejov Výberové konanie – vychovávateľ Krásna Výberové konanie – učiteľ ZŠ Krásna Výberové konanie – učiteľ Krásna Výberové konanie MŠ Prešov Výberové konanie – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove I. Výberové konanie – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove II. Výberové konanie – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove III. Výberové konanie – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove IV. Výberové konanie – MAT FYZ – Košice – do 21. apríla 2016 Výberové konanie-MŠ KP Prešov – do 2. mája 2016 Výberové konanie-Michalovce – do 2. mája 2016 Výberové konanie – Bardejov Výberové konanie Prešov, Svidník