VK – GYMES a CZŠ Jakuba – riaditelia – 012019 VK – SZŠ Alžbety Košice – angličtina – 112018 VK – CZŠ Kendice – vychovavateľ – 102018 VK GYMES Košice – 102018 VK CSS Bj – riadetel – 102018 VK CZŠ sv. Michala – Michalovce – 072018 VK ZS Faustiny – Dlha Luka – 062018 VK SZŠ Kosice – 062018 VK KCŠ Presov – 062018 VK CZS Radatice – 062018 VK CSŠprimarne Presov – 062018 VK CSŠ Bardejov – 062018 VK GYMES KE 062018 VK Bardejov 062018 VK Sabinov 052018 VK CSŠ Vranov 052018 VK CZŠ sv. Gorazda 052018 VK učiteľ MŠ KE-Krásna-042018 VK – riaditelia -032018 VK – materske skoly-072017 VK – CSŠ – MoldavaNadBodvou-072017 VK – CZŠ – BelaNadCirochou-072017 VK – SŠ – KošiceKVP-072017