Deklarácia o katolíckom školstve Štatút diecézneho školského úradu