Prinášame vám rozpis predvianočného spovedania v rámci košických farností. Na sviatosť zmierenia je potrebné sa dobre pripraviť spytovaním si svedomia. Prosíme taktiež o trpezlivosť a ohľaduplnosť pri čakaní na prijatie sviatosti.

Dóm sv. Alžbety sobota 23.12.2017 14.00 – 18.00 hod.
Seminárny kostol sobota 23.12.2017 14.00 – 17.30 hod.
Kostol Dominikáni sobota 23.12.2017 14.30 – 17.30 hod.
Kostol Krista Kráľa sobota 23.12.2017 14.00 – 16.00 hod.
Kostol Premonštráti (maďarsky) sobota 16.12.2017 15.30 – 16.30 hod.
Farnosť Podhradová sobota 16.12.2017 15.00 – 17.00 hod.
Farnosť Košice – Terasa sobota 23.12.2017 9.30 – 12.30; 13.30 – 17.30 hod.
Farnosť Nad Jazerom sobota 16.12.2017 9.00 – 12.00; 13.30 – 15.30 hod.
Košice-Juh nedeľa 17.12.2017 14.00 – 18.00 hod.
Farnosť  KVP sobota 16.12.2017 9.30 – 11.30 hod.
nedeľa 17.12.2017 16.30 – 18.30 hod.
Farnosť Furča nedeľa 17.12.2017 14.00 – 17.30 hod.
Farnosť Ťahanovce – sídl. 20.,21.,22.12.2017 16.00 – 18.00 hod.