Kniha Svätý Ondrej Apoštol

Knihu si môžete zakúpiť na ABU.

Ukážka: Krátka ukážka knihy

 

Materiály k roku sv. Ondreja

Pastiersky list k Roku sv. Ondreja na nedeľu Svätej Rodiny – 26. 12. 2010

Dekrét o vyhlásení roka sv. Ondreja v košickej arcidiecéze

Kartička s modlitbou ku sv. Ondrejovi

Ku sv. Ondrejovi – Noty Midi verzia

Andris Solims – Ku sv. Ondrejovi – Midi verzia

Poďte za mnou – Noty verzia 1

Poďte za mnou – Noty verzia 2

Poďte za mnou – Noty verzia 3

Poďte za mnou – Text piesne

Poďte za mnou – skladba verzia 1

Poďte za mnou – skladba verzia 2

Poďte za mnou – skladba verzia 3

I. Verzia piesne k sv. Ondrejovi – Tak nechaj sa viesť   NOVÉ

Tak nechaj sa viesť – COMUNNIO NOVÉ

Tak nechaj sa viesť – GRATIARUM NOVÉ

Tak nechaj sa viesť – OFFERTORIUM NOVÉ

II. Verzia piesne k sv. Ondrejovi – Chceš spoznať Pána MesiašaNOVÉ

Chceš spoznať Pána Mesiáša – NOVÉ

 

Január 2011

Slovo arcibiskupa – rekolekcie január 2011

Uvedenie do LECTIO DIVINA

LECTIO DIVINA – január 2011

Katechéza pre deti – január 2011

Katechéza pre dospelých – január 2011

Felnőttek Katekézise – január 2011 (po maďarsky)

 

Február 2011

LECTIO DIVINA – február 2011

Katechéza pre deti – február 2011

Katechéza pre dospelých – február 2011

Felnőttek Katekézise – február 2011 (po maďarsky)

GYERMEK KATEKÉZIS – február 2011 (po maďarsky)

Lectio Divina – február 2011 (po maďarsky)

 

Marec 2011
LECTIO DIVINA – marec 2011

Katechéza pre deti – marec 2011

Katechéza pre dospelých – marec 2011


Apríl 2011
LECTIO DIVINA – apríl 2011

Katechéza pre deti – apríl 2011

Katechéza pre dospelých – apríl 2011


Máj 2011
LECTIO DIVINA – máj 2011

Katechéza pre deti – máj 2011

Katechéza pre dospelých – máj 2011


Jún 2011

LECTIO DIVINA – jún 2011

Katechéza pre deti – jún 2011

Katechéza pre dospelých – jún 2011
September 2011

LECTIO DIVINA – september 2011

Katechéza pre deti – september 2011

Katechéza pre dospelých – september 2011

 

Október 2011

LECTIO DIVINA – október 2011

Katechéza pre deti – október 2011

Katechéza pre dospelých – október 2011

 

November 2011

LECTIO DIVINA –  november 2011

Katechéza pre deti – november 2011

Katechéza pre dospelých – november 2011