Košický arcibiskup Bernard Bober pozval svojich kňazov i veriacich arcidiecézy na spoločnú návštevu pútnického miesta v podhorí Pyrenejí.

Od utorka 8. mája si počas troch dní v Lurdoch pripomenuli odkaz zjavení Panny Márie cez svedectvo sv. Bernadetty Soubirousovej, ako liečivý balzam na dnešný realizmus sveta.

Lurdy priťahujú najmä chorých, ktorí tu v pokoji a zmierení prežívajú svoju nádej, avšak pre ostatných sú veľkým zdrojom obdivu a pokory.

Program  púte začal sv. omšou v slovenskom jazyku, v bazilike Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorú Slováci zaplnili do posledného miesta. Arcibiskup Bernard Bober vo svojej homílii pripomenul, že Lurdy sú predovšetkým miestom viery.

„Vnútorné uzdravenie a očistenie duše je vlastným cieľom pútnikov. Prichádzajú v bezvýchodiskovej situácii a vracajú sa domov posilnení, s veľkým pokojom na duši. A hoci nie všetci tu nájdu uzdravenie tela, skoro všetci si z Lúrd odnášajú uzdravenie srdca a duše.

Lurdy im pomáhajú pozbierať všetky sily dať si veci a vzťahy do poriadku!

Ako veľmi potrebujeme i my dnes prosiť Božiu Matku, aby nám dopomohla k uzdraveniu srdca a duše. Koľko pokoja potrebujeme pri riešení našich vzťahov? Koľko sily potrebujeme, aby sme dokázali udržať naše rodiny pokope? Koľko trpezlivosti musíme pozbierať, aby sme nereptali, keď nás postihne choroba či nejaké nešťastie?

Posolstvo Panny Márie je posolstvom nádeje pre všetkých mužov a ženy našich čias. Mária je hviezdou nádeje v neriešiteľných situáciách. Na cestách nášho života, kde prežívame veľa tmavých chvíľ, je práve ona svetlom, ktoré nám svieti do tmy a ukazuje kadiaľ ísť. Boh nám dal Pannu Máriu ako veľký dar. Vďaka jej súhlasu, cez jej odvážne ÁNO, Boh jej ešte aj dnes otvára dvere do nášho sveta a do našich dejín. Ona je Božia služobnica, umocňuje jeho hlas a pripravuje mu cestu do našich sŕdc. Ona nás vedie k väčšiemu pokoju a nakoniec k večnému víťazstvu.“

Po otváracej sv. omši nasledoval Eucharistický sprievod  a večer o 21.00  tradičný sviečkový sprievod s modlitbou posvätného ruženca v rôznych jazykoch.

Druhý deň sa začal o šiestej ráno sv. omšou v slovenčine pri jaskyni Zjavenia , po nej bola  krížova cesta , návšteva múzea a  miest kde sv. Bernadeta vo veľkej  chudobne prežívala svoj život. Večerný program sa zakončil požehnaním pred Bazilikou Ružencovej Panny Márie.

Na sviatok Nanebovstúpenia Pána sa pútnici zúčastnili medzinárodnej Eucharistickej slávnosti v bazilike Pia X , kde počas spoločných modlitieb zaznela aj prosba v slovenskom jazyku.

V poradí sedemdesiaty uznaný zázrak uzdravenia  z Lúrd oznámil 12. februára v tomto roku biskup zo severofrancúzskeho Beauvais .