V Gaboltove sa 5. augusta stretlo niekoľko tisíc Rómov a tých, ktorí s Rómami pracujú. Či už na poli misijnom, alebo sociálnom.

Po 26-krát tu spoločne chválili Boha, zúčastnili sa divadelného pásma, modlitieb, sviatosti zmierenia či slávnostnej svätej omše.  Tohtoročné stretnutie sa nieslo v znamení Anny Kolesárovej, ktorej slávnosť blahorečenia si  pripomenieme 1. septembra. Rómovia z farnosti Jarovnice si pripravili divadelné pásmo zo života Anny Kolesárovej, ktoré hovorilo o posledných chvíľach jej života, kedy sa rozhodla zvoliť radšej smrť ako hriech.

Túto myšlienku následne rozvinul ďalší hosť púte, rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej, Pavol Hudák. Svojim svedectvom poukázal na hodnotu ženy. Na to, aké krásne a dôležité je zachovať čistotu vo vzťahoch a akú obrovskú hodnotu predstavuje panenstvo. Vrcholom púte Rómov bolo samozrejme liturgické slávenie.

Tento rok sa ho zúčastnili až dvaja otcovia biskupi. Košický arcibiskup a predseda Rady pre Rómov a menšiny pri KBS, Bernard Bober a ako hlavný celebrant spišský diecézny biskup, Štefan Sečka.

Príhovor mal tento rok riaditeľ pastoračného centra Rómov v Čičave, Martin Mekel. Chcel v ňom poukázať predovšetkým na Božiu spravodlivosť:

Často zdôrazňujeme Božie milosrdenstvo, ktoré je obrovské a úžasné. Ale vidíme, že ľudia ho nevedia uchytiť a skutočne získať. A tak chcem hovoriť o spravodlivosti, lebo bez nej nepochopíme Božie milosrdenstvo a jeho veľkosť. Vnímam, že Rómovia potrebujú porozumieť aj tejto téme. Aby sme nešli len po povrchu, ale usilovali sa žiť spravodlivo a čestne pred Bohom aj pred ľuďmi.“