Oslava rodiny na  tradičnej púti vo Vysokej nad Uhom , rodisku Anny Kolesárovej , má štrnásťročnú tradíciu.

Od júna 2004 sa dvakrát v roku na tomto mieste konajú púte rodín, pretože rodičia mnohých mladých chceli navštíviť miesto, ktoré zmenilo ich deti a taktiež niektorí z účastníkov si už založili rodiny a opäť túžili prísť načerpať duchovných síl.

Tento rok prišli rodiny na toto miesto v nedeľu 24. júna.Program sa začal ráno o 9.00 registráciou účastníkov pred kostolom vo Vysokej nad Uhom.

Nasledovala svätá  omša s obnovou manželských sľubov, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. V homílii poukázal na uponáhľanosť doby.

„Všetko by sme chceli mať hneď. Je málo trpezlivosti, čo sa premieta do všetkých oblastí života. Nedokážeme čakať, hlavne keď ide o Božie dary, ktoré chcú niekedy čas. Vidíme to vo vzťahoch, vo výchove aj v oblasti viery.

 

Svätec dňa Ján Krstiteľ a jeho príbeh nám môže ísť v mnohom príkladom. Jeho rodičia dokázali trpezlivo s pokojom očakávať a zároveň spolupracovať s Božím konaním.“

Po svätej omši nasledovala návšteva hrobu Anky Kolesárovej a popoludní sa začal program pre deti pripravený mladými animátormi.  Manželia mali pripravený vlastný program z témami, zdieľaním v skupinkách zameraným na spoločné obohatenie.

Organizátor púte Pavol Hudák „ Po témach, ktoré máme pre manželov pripravené nasleduje zdieľanie v skupinkách. O tom ako prežívajú vzťah, ako sa im darí, čo vidia ako radosť rodín, čím sa môžu navzájom obohatiť.

 

Pretože naša téma je oslava rodiny a chceme hovoriť v duchu tejto témy.“ Záver stretnutia bol venovaný adorácii s následným osobným požehnaním každého manželského páru.

Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej prinesie toto leto aj niekoľko zmien v programe Pastoračného centra. Festival radosti plánovaný 9.-13.augusta 2018 ,rovnako ako aj púť rodín 26.augusta 2018 síce nebudú , ale všetci sú srdečne pozvaní na blahorečenie, ktoré bude v sobotu 1. septembra v Košiciach na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach.