Gaboltov 28. augusta (TK KBS) – V sobotu 25. augusta sa v Gaboltove uskutočnila púť miništrantov Košickej arcidiecézy. Program sa začal pobožnosťou krížovej cesty. Zastavenia inštalované v prírode umocnili rozjímania nad službou miništranta počas svätej omše. So svojím svedectvom o službe miništranta sa podelil otec Anton Červeň, SDB, ktorý miništrantov povzbudil k vytrvalosti v ich službe. Peter Hasidlo, SDB pomohol miništrantom pripraviť sa na možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, po ktorej nasledovala svätá omša. Celebroval ju Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. Vo svojej homílii okrem iného povzbudil miništrantov, aby boli ako sv. Cyril a Metod – svedkami viery na každom mieste.

TK KBS informoval P. František Boldy, CSsR