Hlavná púť v Gaboltove začala tradične na slávnosť Škapuliarskej Panny Márie. Veriaci  v pondelok 16. júna mohli absolvovať dve sväté omše a cestu svetla na tunajšej kalvárii.

Hlavné dni arcidiecéznej púte boli prenesené na  víkend, 21. a 22. júla.

Program púte v sobotu začal o 15:00 hod. a bol zložený z cyklu modlitieb, ružencov, svätých omší, ale tiež umeleckých duchovných pásiem či adorácií a času na stíšenie.

Mnoho pútnikov absolvovalo aj celý nočný program, kde nechýbala sv. omša slúžená novokňazmi košickej arcidiecézy či adorácia obohatená  myšlienkami zo života Božej služobnice, Anny Kolesárovej.

Už viac ako 20 rokov prichádzajú do Gaboltova aj mladí z augustiniánskej rodiny. Pešia púť Prešov – Gaboltov bola jednou z prvých aktivít Augustiniánov po ich príchode na Slovensko. Tento rok putovali od pondelka v skupine tvorenej takmer 60-timi pútnikmi. Ako uviedol Juraj Pigula: „Na týchto púťach mnohí z nás našli aj svoje povolanie, preto je to pre nás niečo špeciálne. Okrem toho, v nedeľnej časti programu máme na starosti, ráno ešte pred šiestou hodinou, augustiniánsky budíček a rannú svätú omšu o 6:00 hod. obohatenú spevom augustiniánskeho zboru mladých. Ľuďom na hore takto obohatíme ráno a vyspievame tu celú radosť z putovania a priateľstva.“

Gaboltovský farár, Martin Huk CSsR uviedol: „Znovu ožíva fenomén procesií. Pútnici prichádzajú vo väčšom množstve pešo či na bicykloch a tento rok sme po prvýkrát privítali aj skupinku bežcov z Bardejova. Okrem toho dobré počasie prináša aj hojnejšiu účasť na celom večernom programe.“

Vrcholom Arcidiecéznej púte v Gaboltove bola nedeľná slávnostná svätá omša o 10:30 hod. Tento rok ju slávili spoločne traja biskupi, košický arcibiskup Bernard Bober, pomocný biskup Marek Forgáč a ako hosť, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Ten sa v homílii aj prihovoril veriacim. Spomenul tri druhy kríz, ktoré často zasahujú našu dobu, krízu autority, identity a krízu priority. Nebeskú matku Máriu a jej príklad ponúkol ako liek a podporu v boji s týmito krízami. Proti kríze autority sa môžeme oprieť o Máriine slová,  ktorými sa zverila Bohu výrokom „nech sa mi stane Tvoja vôľa“. Proti kríze identity zase Mária ponúka slová „hľa služobnica Pána“. Služba Bohu formovala jej identitu. A na krízu priority nám Mária ponúkla liek výrokom z Kány Galilejskej, kde hovorí „urobte všetko, čo vám Ježiš povie“. Kristus je ten, kto je našou autoritou, služba Kristovi nám dáva našu identitu a teda určuje aj naše priority.

V tomto roku bude Gaboltovská farnosť hostiť ešte dve ďalšie púte. V nedeľu 5. augusta to bude púť Rómov a 19. augusta púť mužov.