Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy (PMD KE) v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravili v sobotu 8. septembra 2018 po prvýkrát duchovnú obnovu pre farských koordinátorov PMD v Košiciach.
„Na duchovnej obnove sa zúčastnilo desať účastníkov, pre ktorých bol vytvorený priestor pre duchovné zamyslenia, adoráciu, duchovné rozhovory, ale aj možnosťou prijať sviatosť zmierenia a zúčastniť sa na slávení Eucharistie. Záver duchovnej obnovy bol zavŕšený spoločným obedom a vzájomným sa zdieľaním. Poslaním farského koordinátora PMD v Košickej arcidiecéze je, aby bol nápomocný diecéznemu riaditeľovi a miestnemu farárovi v rôznych misijných aktivitách,“ informoval Štefan Kondis, diecézny riaditeľ PMD.