Pre všetkých, ktorí sa na túto udalosť tešia , ponúka prípravný tím blahorečenia trojdňový program, ktorý sa začína v piatok.

 

  1. augusta vigília  Slávnosti blahorečenia v Dóme sv. Alžbety     S Ankou na kolenách

17.15 Modlitba posvätného ruženca

18.00 Svätá omša s Mons. Markom Forgáčom, košickým pomocným biskupom

19.30  Duchovno-poetické pásmo ,  hudobný sprievod tvorivá skupina Poetica musica

21.15  Eucharistické požehnanie

 

 

  1. septembra sobotňajšia slávnosť na priestranstve štadióna Lokomotíva

6.00 Otvorenie brán štadióna

7.00 Ranná modlitba so spoločenstvom Marana Tha

8.00 Anna a život s Bohom , hudobný sprievod Dominika Gurbáľová

9.00  Modlitba radostného ruženca

10.00 Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia   celebruje J. Em. kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Po skončení slávnosti bude program pokračovať

12.30 vystúpením spevákov a hudobníkov s názvom Koncert radosti 

15.00  Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

 

  1. septembra

10.30  Ďakovná svätá omša  s  Mons. Bernardom Boberom, košickým  arcibiskupom- metropolitom a uloženie relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej  v Dóme sv. Alžbety