Pracovný tím pre Rok Sv. Ondreja sa zišiel v stredu 21. septembra 2011 v priestoroch Arcibiskupského úradu v Košiciach. Hlavnou témou stretnutia bolo uzatvorenie Roka sv. Ondreja a pripravované prenesenie relikvií svätca z talianského Amalfi. Jedným z vrcholov Roka sv. Ondreja bude práve nedeľa 25. septembra, kedy bude slávnostná slovenská sv. omša v katedrále v Amalfi, kde sú uložené pozostatky tohto svätca. Okolo roku 356 dal cisár preniesť jeho pozostatky do Konštantínopolu. Cisár chcel takto konkurovať Rímu, kde boli ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Po páde Carihradu v roku 1206 pozostatky sv. Ondreja preniesli do katedrály v Amalfi (južne od Neapolu). V 15. storočí preniesli apoštolovu hlavu do Ríma, kde ju s veľkou úctou uložili v chráme sv. Petra. V roku 1964 však pápež Pavol VI. preniesol túto relikviu do Patrasu, kde je uložená v chráme sv. Ondreja. Tento svätec je dodnes na popredných miestach úcty k svätým a jeho relikvia bude čoskoro aj v košickej katedrále. Pri slávnostnej sv. omši 26. novembra budú počas kňazských rekolekcií prenesené relikvie sv. Ondreja z kaplnky biskupského úradu na čestné miesto do Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

Samotnému sviatku sv. Ondreja bude v Košickej arcidiecéze predchádzať od 21. do 30. novembra novéna – pobožnosť ku sv. Ondrejovi. Zároveň v dňoch od 27. do 30 novembra budú v Košiciach slávnostné sv. omše, ktorých sa zúčastnia veriaci všetkých 19. dekanátov arcidiecézy. Košický arcibiskup Bernard Bober, bude v spomínanej poslednej fáze Roka sv. Ondreja klásť akcent najmä na prítomnosť ostatkov svätca v arcidiecéze a na modlitby za ochranu diecézy.