V Košickej arcidiecéze sa v sobotu skončil Rok sv. Ondreja, ktorý 27. novembra 2010 slávnostne vyhlásil košický arcibiskup Bernard Bober.

Arcidiecéza získala na púti v Amalfi vzácnu relikviu sv. Ondreja, ktorá bola v sobotu 26. novembra 2011 pri slávnostnej sv. omši umiestnená v košickej katedrále sv. Alžbety.

Eucharistickej slávnosti predsedal J. Em. Jozef kardinál Tomko, ktorý sa v homílii zameral na osobu apoštola Ondreja a končiaci sa Rok sv. Ondreja. Ten označil za silné obdobie, kedy kňazi i veriaci po príklade sv. Ondreja nasledovali Krista.

Po slávnosti vyjadril presvedčenie , že „bola to skvelá myšlienka , že do košickej katedrály prišli ostatky sv. Ondreja, pretože po sv. Petrovi je to najväčší apoštol a je to pre nás vzácna vec. Slávnostné ovzdušie priebehu i množstvo prítomných kňazov a veriacich dávalo jasne najavo , že je to veľká udalosť, tým viac že ju predchádzal Rok sv. Ondreja, venovaný obnove duchovného života po celej diecéze a myslím ,že to bude mať veľké účinky, lebo Pán Boh požehnáva takéto iniciatívy v srdciach ľudí. Nech nám Sv. Ondrej pomáha , aby aj tu život lásky prekvital medzi ľudmi.“

Pre Jozefa kardinála Tomka je sv. Ondrej aj ekumenický, je to zjednocujúci patrón najmä s pravoslávnymi cirkvami, pretože okrem košickej arcidiecézy je Sv. Ondrej hlavným patrónom patriarchátu v Carihrade a každoročne je tam zo Svätej Stolice vyslaná delegácia, aby obnovovala zväzky pre potrebu jednoty.

 

Košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý v priebehu Roka sv. Ondreja navštívil všetky chrámy zasvätené sv. Ondrejovi v Košickej arcidiecéze, v závere sobotňajšej slávnosti označil Rok sv. Ondreja s myšlienkou „Pánovo slovo vždy a všade“ ako podnetný a inšpiratívny pre duchovnú obnovu a prehĺbenie vzťahu k Božiemu slovu. V jednotlivých farnostiach diecézy sa stretávali veriaci hlavne pri modlitbovom čítaní Sv. Písma – Lectio divina. Počas uplynulého týždňa sa taktiež vo všetkých farnostiach diecézy modlil Deviatnik k sv. Ondrejovi.

Na záver svätej omše si prítomní veriaci bozkom uctili relikviu sv. Ondreja, ktorá je už natrvalo uložená v Dóme sv. Alžbety v Košiciach a do sviatku Sv. Ondreja aj verejne prístupná. Putovanie k Sv. Ondrejovi sa začína v týchto dňoch podľa dekanátov arcidiecézy a potrvá do stredy 30. novembra, samotného sviatku sv. Ondreja apoštola.