Prešov 22. januára (TK KBS) Kresťanské cirkvi v Prešove pripravili v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločné ekumenické bohoslužby. V štyroch kostoloch sa kresťania budú stretávať od pondelka do štvrtka (22.–25.1.). Zástupcovia jednotlivých cirkví pozvali do svojich kostolov teológov inej konfesie, aby sa prihovorili veriacim na tému spolupatričnosti. Program potom vyvrcholí spoločnými modlitbami.

V pondelok o 17.30 h v rímskokatolíckej Konkatedrále sv. Mikuláša privítajú gréckokatolíckeho kňaza Daniela Galajdu, ktorý bude hovoriť na tému Počuj plač môjho úbohého ľudu z ďaleka a široka v krajine. Prešovský kazateľ Cirkvi bratskej Martin Jurčo príde v utorok 23. januára v rovnakom čase medzi gréckokatolíkov do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, aby sa im prihovoril na tému Všímajme si potreby druhých. Cirkev bratská privíta o deň neskôr vo svojej modlitebni dekana rímskokatolíckej Farnosti sv. Mikuláša Jozefa Dronzeka, ktorý si vybral tému Budovať rodinu v domácnosti a v cirkvi. Začiatok stretnutia je o 18. h. Evanjelická cirkev a.v. bude hostiť v posledný deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Chráme sv. Trojice od 18. h  košického pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča. Ten si vybral tému On zhromaždí rozptýlených… zo štyroch koncov zeme.

Duchovné podujatie je spoločnou iniciatívou Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví, Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a kresťanských cirkví v Prešove. Iniciatívu prídu podporiť aj niektorí biskupi (Zdroj: TASR.