Bratislava, 16. januára (TK KBS) – Od 18. do 25. januára sa uskutoční tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Témou tohtoročného modlitbového týždňa je výrok od svätého Pavla „Všetci budeme premenení… víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (1. Kor 15, 51 – 58). Na Slovensku sa pri tejto príležitosti uskutoční viacero ekumenických bohoslužieb a stretnutí. Celoslovenské ekumenické bohoslužby budú v nedeľu 22.1.2012 o 10:00 hod. v pravoslávnom kostole v Trebišove. TK KBS prináša prehľad ďalších podujatí.

 

Košice
V Košiciach pripravujú 18. Ekumenickú bohoslužbu slova za jednotu kresťanov. Uskutoční sa 18. januára o 18:00 h v Historickej radnici. Jej hlavným celebrantom bude biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Slavomír Sabol. V Ekumenickom spoločenstve nebudú chýbať zástupcovia viacerých cirkví. Katolícku cirkev bude zastupovať dekan košického Dómu sv. Alžbety František Šándor. Kazateľom bude emeritný pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk, ktorý sa ešte pred bohoslužbou stretne s Ekumenickým spoločenstvom, zástupcami Teologickej fakulty (TF) Katolíckej univerzity (KU) a verejnosťou. Stretnutie začne o 15:30 h v Aule TF KU v Košiciach.

Trebišov
Celoslovenské ekumenické bohoslužby budú v nedeľu 22.1.2012 o 10:00 hod. v pravoslávnom kostole v Trebišove. Kazateľom bude Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický.

 

Materiál k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2012 zostavila pracovná skupina, ktorú tvorili predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Starokatolíckej cirkvi a protestantských cirkví pôsobiacich v Poľsku. Zástupcovia ekumenických kruhov v Poľsku sa po dlhých rozhovoroch zhodli na téme, ktorá zdôrazňuje pretvárajúcu silu viery v Krista, a to najmä vo vzťahu k našim modlitbám za viditeľnú jednotu Cirkvi, tela Kristovho. Základom sú slovách apoštola Pavla adresované korintskému cirkevnému zboru, ktoré hovoria o časnosti našich životov (so všetkými zdanlivými „víťazstvami“ a „prehrami“) v porovnaní s tým, čo prijímame Kristovým víťazstvom vo veľkonočnom tajomstve.

Text príručky je možné nájsť na internetovej stránke :: Konferencie biskupov Slovenska::