Rada KBS pre rodinu

 

 

Vás v rámci realizácie Pastoračného plánu Katolíckej Cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013

 

  p o z ý v a   n a

 

Seminár pre kňazov o príprave na manželstvo

Kurzy prípravy na manželstvo

 

Ciele stretnutia

  • komunikácia a vzájomné zdieľanie skúseností v oblasti prípravy na manželstvo
  • predstavenie kurzovej formy prípravy na manželstvo
  • oboznámenie s metodikou práce a s pastoračnou pomôckou Kurzy prípravy na manželstvo
  • predstavenie praktických skúseností s Kurzami prípravy na manželstvo
  • ponuka skúsenotí ako začať s touto formou prípravy vo farnostiach.

 

Termín a miesto

20.-22. november 2012, Rodinkovo, Belušské Slatiny 1941, Beluša

 

Program

Utorok, 20. november

10.00 – 11.00    Príchod, regitrácia, ubytovanie

11.00 – 12.30    Vzájomné skúsenosti s prípravou na manželstvo

12.30 – 14.30    Obed, oddych

14.30 –  16.00    Kurzová forma prípravy na manželstvo

16.00 –  16.15    Prestávka, občerstvenie   

16.15 –  17.30    Metodika kurzov prípravy na manželstvo

17.30 – 18.30    Svätá omša, vešpery

18.30 –  19.30   Večera

19.30 –  22.00   Voľný program, rozhovory, ponuka filmu

Streda, 21. november

7.30 –   8.00   Ranné chvály

  8.00 –   9.00    Raňajky

  9.00 – 10.30    Predstavenie 1. a 2.stretnutia KPnM

10.30 – 11.00    Občerstvenie

11.00 – 12.30    Predstavenie 3., 4. a 7. stretnutia KPnM

12.30 – 14.30    Obed, oddych

14.30 –  16.00    Predstavenie 5.  stretnutia KPnM          

16.00 –  16.15    Prestávka, občerstvenie

16.15 –  17.45    Predstavenie 6. stretnutia KPnM

17.45 – 18.45    Svätá omša, vešpery

18.45 –  20.00   Večera

20.00 –  21.30   Ilustrácia stretnutí – DVD

21.30 –  22.00   Vzájomné zdieľanie, voľný program

Štvrtok, 22. november

7.30 –   8.00   Ranné chvály

  8.00 –   9.00    Raňajky

  9.00 – 10.30    Predstavenie 8. a 9. stretnutia KPnM

10.30 – 11.00    Občerstvenie

11.00 – 12.30    Predstavenie záveru KPnM a praktické skúsenosti.

12.30                 Obed, návrat domov.

 

Prihlasovanie

 

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10. novembra 2012 prostredníctvom on-line formulára, ktorý nájdete na našej web-stránke www.rodina.kbs.sk v zložke Seminár pre kňazov o KPnM alebo na emailovej adrese rodina@kbs.sk prípadne na tel.čísle 0903 659 588 s uvedením Mena, Kontaktu (Tel. Email), Farnosti, Diecézy.

 

Ďalšie informácie

 

Prednášateľmi budú kňazi, manželské páry a odborníci, ktorí sa aktívne podieľajú na kurzovej forme prípravy na manželstvo.

 

Poplatok za ubytovanie, stravu, priestory, technické a personálne zabezpečenie hradí Rada KBS pre rodinu z podpory nadácie Renovabis; príspevok účastníkov spočíva v uhradení si nákladov na cestovné.

 

Možnosť zakúpenia pastoračnej pomôcky Kurzy prípravy na manželstvo a iných materiálov k pastorácii rodín.

 

Presný popis cesty na miesto nájdete na http://rodinkovo.webnode.sk/kontakt/

 

Na prípadné otázky ohľadom stretnutia Vám radi zodpovieme. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Rada KBS pre rodinu, P.O.BOX 113, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava;

www.rodina.kbs.sk;  e-mail: rodina@kbs.sk, 0903 659 588, 02/5920658