Slávnostnú posviacku oltára a kostola v Košiaciach na sídlisku KVP vo farnosti  Božieho milosrdenstva dňa 1.9.2012 o 10.00 hod. vykoná Mons. Bernard Bober. plagát tu:Pozvanka-A4-2_kor-rastrovane