Slávnosť Božieho milosrdenstva sa uskutoční v  Košiciach na sídlisku KVP v nedeľu 23. apríla o 10.00 s Mons. Marekom Forgáčom, košickým pomocným biskupom.

Sviatok Božieho milosrdenstva tento rok pripadá na nedeľu 23. apríla. Vo Svätyni Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP si tento sviatok pripomenú dvojdňovým slávením s bohatým programom. Začne sa už v sobotu 22. apríla o 15.00 hod. modlitbou v Hodine milosrdenstva spojenou s adoráciou Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Následne bude  program pokračovať prednáškou „Sv. Ján Pavol II. a sv. Faustína – svedkovia a poslovia Božieho milosrdenstva“ a svätou omšou. Sobotný program zavŕši svätá omša o 18.00 hod., cesta svetla a celonočná adorácia. Vrcholom slávnosti bude na samotnú nedeľu Božieho milosrdenstva o 10.00 hod. slávnostná svätá omša celebrovaná pomocným biskupom,  J. E. Mons. Marekom Forgáčom. Počas programu slávenia bude možnosť prijať sviatosť zmierenia. Okrem toho tu bude možnosť počas sobotnej svätej omše o 18.00 hod. a svätej omše v nedeľu o 10.00 hod. priniesť si svoj súkromný obraz milosrdenstva na posvätenie. Ako povedal farár farnosti Božieho milosrdenstva, Peter Novák: „Keď Ježiš hovoril sv. Faustíne o sviatku milosrdenstva, ktorý by sa mal zaviesť, spomenul niektoré dôležité prvky slávenia. Jedným z nich bolo aj pozdvihnutie a požehnanie obrazu, ktorý predtým dal Ježiš namaľovať. Toto požehnanie vzťahujeme aj na obrazy, ktoré si veriaci prinesú so sebou a umiestnia ich vo svojej domácnosti, na miestach, kde prebieha ich život.“ Všetci pútnici a veriaci sú srdečne pozvaní prežiť sviatok Božieho milosrdenstva vo Svätyni Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP.