“ Keď uveríš, uvidíš Božiu slávu“
 

Čím bude žiť Prešov počas týždňa mestských misií?

 

Každá farnosť má svojich svätcov i svojich zatvrdilých hriešnikov. Misie sú však pre všetkých. Aké prostriedky a formy novej evanjelizácie cirkev v Prešove chystá, aby počas tých dní všetkých aj oslovila a dala im šancu počuť Boží hlas?

 

Prvý týždeň počas mestských misií od 15. 10. chceme oslovovať, pozývať ľahostajných, vlažných, zranených, rozvedených, zablúdených, hľadajúcich, nielen neveriacich, ale skôr tých ktorí boli veriaci, no odišli, zanevreli, sú zranení, nejako zblúdili a oslovovať ich a pozývať na farské misie, ktoré začnú 20. 10. Budú prebiehať programy, kde evanjelizačné tímy /do Prešova príde viacero laických misijno-evanjelizačných tímov z viacerých miest Slovenska/ budú ohlasovať kerygmu /základné posolstvo evanjelia/ nielen slovom a prednáškami , ale aj pantomímou, scénkami, svedectvami, hudbou, tancom, krátkymi kreslenými filmami v školách, na internátoch, v UPC, na námestí, v centrách voľného času pre mladých, pre chorých v nemocniciach, pre rozvedených na neutrálnom mieste, v obchodných centrách, v rómskej osade, vo väznici, v charite a pod…Božie slovo /kerygmu/ budú ohlasovať v moci Ducha svätého, ktorý bude premieńať životy ľudí. Spoliehame nielen na metódy novej evanjelizácie, ale hlavne na modlitbu. Aj počas misií sa mnoho jednotlivcov a spoločenstiev bude stále modliť.Misie sa budú konať v čase, keď v Ríme bude prebiehať synóda o Novej evanjelizácií. Nie je to náhoda. To, čo leží sv. otcovi Benediktovi XVI. za srdci aj všetkým zídeným v Ríme na synóde, to sa tu v Prešove bude diať naživo. Evanjelizovať znamená prinášať živého Krista. Verím, že to bude reálne. Ježiš Kristus je ten istý, včera, dnes i naveky! Myslím, že aj tieto misie môžu byť takým malým darčekom pre nášho pápeža.

 

A čo po misiách?

Pre ľudí, ktorí počas misií zažijú nejaké prebudenie, dotyk Boha pripravujeme vo farnostiach programy, kde budú môcť pokračovať v ďalšej formácií tí, čo budú mať záujem o prehĺbenie svojho duchovného života. Lebo často sa ľudia pri misiách nadchnú, cítia sa oslovení, ale potom sa nič nedeje… Aby to neskončilo ako bublina, ktorá potom spľasne – na letákoch bude uverejnené vo všetkých farnostiach, kde ktorá skupina ľudí môže pokračovať v duchovnom raste. Hlavné motto misií je: “Ak uveríš, uvidíš Božiu slávu!“Túžime, aby sa tento prísľub z Jánovho evanjelia naplnil v životoch mnohých ľudí.V Komunitno – pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. na Šváboch budú prebiehať stretnutia „Manželské večery“ pre manželov /je to kurz , ktorý potrvá 8 týždňov – stretnutia budú raz týždenne/ a kurz Alfa pre mladých, ale aj dospelých/ je to kurz o základoch kresťanstva, ktorý sa deje veľmi pekným kreatívnym spôsobom, trvá 12 týždňov/. Bude to v piatok, aby sme ponúkli ako alternatívu pre mladých, ktorí trávia piatkové večery po baroch a diskotékach. Taktiež je to ponuka bezpečného miesta pre trávenie voľného času zmysluplne a s Kristom i spoločenstvom veriacich. Raz do mesiaca sa konajú „Večery chvál“ (chvály, modlitby za uzdravenie a oslobodenie, slovo povzbudenia, svedectvá , adorácia a požehnanie so sviatosťou oltárnou ) s možnosťou prijať sviatosť zmierenia a služba modlitby príhovoru . Zvažujeme a hľadáme nové formy pastorácie otcov a mužov. To ponúkajú sestry františkánky so spoločenstvom Maranatha. Ale bude ešte veľa iných zaujímavých ponúk…

sr.Helena Torkošová, OSF

 

Materiály na stiahnutie:
Buletin – program misií
Logo misií
Plagát
 
Viac informácií nájdete na www.misiepo.sk