Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Vás pozýva
na konferenciu pod názvom
ŽIVOT A DIELO BISKUPA MONS. JOZEFA ČÁRSKEHO
ktorá sa bude konať dňa 12. marca 2012 o 15.00 hod.v aule A1 Teologickej fakulty KU v Košiciach, Hlavná 89.
Konferencia sa uskutoční pri spomienke na 50 rokov od smrti biskupa Jozefa Čárskeho (+11.03.1962)
PROGRAM:
15.00 – Prednášky
– prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.: Jozef Čársky – štúdiá a jeho kňazská služba
– doc. ThDr. Marián Čižmár, PhD.: Jozef Čársky a jeho biskupská služba
– prof. ThDr. Peter Zubko, PhD.: Biskup Jozef Čársky v rokoch 1945 – 1962
16.30 – Spomienky a záver konferencie
17.30 – Presun do Dómu sv. Alžbety
18.00 – Sv. omša (prenášaná do rádia Lumen)