Pozývame deti a mladých so svojimi kňazmi, katechétmi a animátormi na Arcidiecéznú púť detí do Obišoviec.

13. mája 2017 uplynie presne 100 rokov, odkedy sa prvý krát zjavila Panna Mária trom deťom z Fatimy – Lucii a blahoslaveným Hyacinte a Františkovi. Chceme si toto výročie pripomenúť Arcidiecéznou púťou detí, keďže boli to práve deti, ktorým Panna Mária zjavila svoje tajomstvá.

Plagít – Put deti – Obisovce 2017

Program:

  • od 10.00 pešia púť z Ličartoviec do Obišoviec, počas ktorej budú môcť deti cez hravé stanovištia spoznať Fatimský príbeh
  • 11.00 – 12.30 katechéza v skupinke, obed
  • 12.30 – 13.30 čas na sviatosť zmierenia, možnosť zapojiť sa do rôznych workshopov
  • 13.30 spoločný program a modlitba posvätného ruženca za mier
  • o 14.00 vyvrcholením bude sv. omša s pomocným košickým o. biskupom Markom Forgáčom

Cez púť s deťmi chceme:

  • zažiť veľké kresťanské spoločenstvo spoločne putovať a budovať si úctu k slovenským pútnym miestam
  • odpovedať na výzvu modlitby za pokoj, ako to pred 100 rokmi žiadala Panna Mária

Súčasťou púte bude aj spoločný obetný dar, ktorý môže doniesť každý účastník/skupinka. Sú ním trvanlivé potraviny a školské potreby pre núdzne rodiny z Majáku nádeje n. o., v Košiciach.

Pre pútnikov bude zabezpečený obed, čaj, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec. Cestovné si účastníci hradia sami.

Svoju skupinku detí spolu so zodpovednou osobou prihláste, prosíme, cez formulár na www.erko.sk/putdeti do 30. apríla 2017.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach.

V prípade otázok sa pokojne obráťte na o. Mariána Kašaja: 0911 912 818, mariokasaj@gmail.com.