Ak chcete prežiť nedeľu netradične, pozývame vás 24. júna na 15. púť rodín do Vysokej nad Uhom. Začíname slávnostnou svätou omšou o 10:00, ktorú bude celebrovať biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov ThDr. Vladimír Šosták PhD. Po nej budeme putovať k hrobu Božej služobnice Anny Kolesárovej, kde si troma Zdravasmi budeme vyprosovať správne rozhodnutia, čistotu, upevnenie viery a vzťahov v rodinách.

Nasledovať bude požehnanie pomníka nenarodeným deťom v Domčeku, ktorého autorom je študent Akadémie umení v Banskej Bystrici Martin Hudaček. Ide o súsošie, ktoré vyobrazuje plačúcu matku zranenú potratom a dieťa, ktoré utešuje mamu, aby neplakala. Dieťa je zhotovené z priesvitného materiálu. Cez dieťa prechádza svetlo a pozýva mamu k spáse. Mama prijíma odpustenie od svojho dieťaťa a verí, že Boh jej tiež odpustí.

Popoludní v prednáške z cyklu „Ako muža a ženu ich stvoril“ sa ThDr. Štefan Novotný, PhD. bude venovať téme: Manželstvo – prvotná sviatosť. Program bude ukončený adoráciou s osobitným požehnaním každého manželského páru. O vaše ratolesti sa veľmi radi postarajú animátori. Prihlásenie a podrobnejší program je na www.domcek.org

 

plagát: