Milý brat v kňazskej službe,

dovoľujem si Vás srdečne pozvať na formačný seminár pre kňazov a zasvätené osoby s názvom

Konflikty a emócie,

ktorý sa uskutoční v pondelok 12. novembra 2018 v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach v čase od 9:00 do 16:00 hod. Seminár je vhodný aj pre kandidátov a kandidátky zasväteného života.

Lektorkou seminára je dlhoročná psychoterapeutka a uznávaná autorka kníh o zasvätenom živote sr. Anna Bissi. Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

V prílohe nájdete plagát s potrebnými informáciami. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára na odkaze: https://goo.gl/forms/1kIyWxCYsvMYfVDh1

Po odoslaní formulára je potrebné zaplatiť registračný poplatok /10 Eur bez obeda, 15 Eur s obedom/ najneskôr do štvrtka 8.11.2018 na účet číslo: SK93 0200 0000 0003 7834 4542. Za prihlásených budete považovaní až po zaplatení poplatku.

Verím, že Vás téma zaujala a teším sa na stretnutie.

S úctou

ThDr. Štefan Novotný, PhD.

rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského

správca Nadácie Výchova a vzdelanie