Všetkých bratov a sestry v zasvätenom živote pozývame na stretnutie, ktoré bude 4. februára 2012 v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.
Program:
9:30 – sv. omša v seminárnom kostole, celebrant Mons. Bernard Bober, arcibiskup
11:00 – prednáška „Aby povolaní boli aj povolávajúci“, P. Ján Kušnír, SVD
– prezentácia sekulárnych inštitútov na Slovensku– sr. Mária Dravecká
– diskusia
12:30 – obed v jedálni seminára, príležitosť k neformálnej komunikácii