Pozývame vás na ďakovná slávnosť vo Vysokej nad Uhom spojenú s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Slávnosť bude v nedeľu 30. septembra 2018 o 10:00 h. vo Vysokej nad Uhom.

PROSÍME VÁS, ABY STE SA NA SLÁVNOSŤ ZAREGISTROVALI. UĽAHČÍ NÁM TO ORGANIZÁCIU SLÁVNOSTI.

Prihlasovanie je možné cez prihlasovací formulár TU

Viac informácií ohľadom tejto slávnosti získate na tel.č.: 0918 942 205 alebo na emailovej adrese: pavlovce.farnost@gmail.com

Celý program slávnosti dňa 30. septembra 2018 a tiež s tým spojenej vigílie 29. septembra 2018