Arcidiecézne centrum pre mládež aj v tomto roku organizuje volejbalový turnaj pre mladých našej arcidiecézy. Zaregistrovať svom tím môžete do 5.2.2012.

Termíny zápasov základných skupín ( semifinále ):

  • Prešov:            18. 2. 2012 Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
  • Sečovce:         18. 2. 2012 Základná Škola, Obchodná 5, Sečovce
  • Humenné:       18. 2. 2012 Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 01 Humenné 

Miesto a termín finále:

  • Prešov: 10. marec 2012; Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Kategória, podmienky účasti:

  • mládež (vo veku 15 – 30 rokov, bez záväzkov) mladí aktívne zapojený v živote farnosti ( miništranti, … )
  • zúčastniť sa môžu aj ligoví hráči, ale na ploche môže hrať iba jeden
  • pravidelná duchovná formácia vo farnosti, spoločenstve

 

Prihlasovanie: Prihlášky si môžete vytlačiť na stránke www.premladez.sk , vypísanú prihlášku spolu so súpiskou, ktorej predlohu nájdete takisto na našej stránke, spolu s dokladom o zaplatení zašlite na adresu:

 

ACM

Metodová 1

08001 Prešov

Viac na: www.premladez.sk