Pozývame všetkých koledníkov na sväté omše spojené s vyslaním koledníkov, ktoré sa konajú v slovenských diecézach počas troch víkendov od 2. až do 17. decembra.

Okrem stretnutí s otcami biskupmi a požehnania koledníkov je na mnohých miestach pre deti pripravený zaujímavý program a workshopy. Srdečne pozývame všetkých koledníkov, malých aj veľkých.

Košická arcidiecéza
Čas: nedeľa 10. 12. 2017 o 11:30
Miesto: Kostol Najsvätejšej Trojice, Prešov – Solivar
Iné: bude pripravené občerstvenie pre koledníkov
Obetný dar: trvanlivé potraviny pre Ukrajinu
Kontakt:  Katarína Gregová, 0907 625 106, katka.gregova@gmail.com)

a

Čas: nedeľa 10. 12. 2017 o 10:30
Miesto: Kostol Najsvätejšej Trojice, Sečovská Polianka
Obetný dar: trvanlivé potraviny pre Ukrajinu
Iné: bude pripravené občerstvenie pre koledníkov
Kontakt: Martin Pastyrik (0915 511 922, pastyrik.martin@gmail.com)

info: www.dobranovina.sk