Milí priatelia a podporovatelia našich projektov v Afrike,
mám veľkú radosť, že naša každoročná zbierka Pôstna krabička pre Afriku, ktorú pripravujeme v čase pôstu pred Veľkou nocou, sa stretáva s takou obľubou. Je pre nás veľkým povzbudením, keď sa nám aj v tomto roku ozývajú nové farnosti, školy, ale aj jednotlivci, ktorí majú záujem zapojiť sa do tejto konkrétnej a adresnej pomoci chudobným ľuďom na africkom kontinente. Viac ako 190 tisíc eur, ktorými ste prispeli na projekty v Ugande a Rwande v minulom roku, predstavuje doterajšie maximum vyzbieraných prostriedkov. Zároveň táto suma vytvára pre nás záväzok pokračovať v tomto diele pomoci aj naďalej.
Prostredníctvom Vašich darov môžeme aj naďalej zabezpečiť fungovanie Centra Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande. Od roku 2012 tak spoločne pomáhame deťom s vírusom HIV, pričom im zabezpečujeme stravu, lieky a vzdelávanie. Deťom, ktoré vieme podporiť v ich domácom prostredí, pomáhame vďaka projektu Adopcia na diaľku®. Spolu tak naša podpora smeruje k viac ako 500 deťom v tomto regióne. V minulom roku sa nám v centre podarilo postaviť novú budovu škôlky, ktorá nahradila doterajšiu stavbu z bambusových stebiel. Nová budova poskytne zázemie pre deti z centra, ako aj blízkeho okolia a umožní výučbu aj v období dažďov. V priestore centra tiež pribudli nové odborné učebne, v ktorých budú môcť deti z centra, ako aj zo širšieho okolia získať svoje prvé pracovné zručnosti. Veríme, že v budúcnosti aj vďaka nim získajú ľahšie uplatnenie ako šikovní stolári, murári, či krajčírky.
Na naše projekty v subsaharskej Afrike tiež vysielame slovenských dobrovoľníkov, ktorí tam pravidelne prichádzajú pomáhať so starostlivosťou o deti. Vďaka aktivite slovenských dobrovoľníčok v susednej Rwande začalo od mája 2016 v meste Kibeho fungovať Kultúrne centrum sv. Vincenta Palloti pre deti. Aktuálne navštevuje centrum viac ako 40 detí. Veríme, že prostredníctvom aktuálnej zbierky sa nám podarí získať dostatok prostriedkov na vybudovanie novej a väčšej budovy centra.

Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí podporili našu pomoc v krajinách subsaharskej Afriky nielen finančne, ale aj modlitbou. Aj vďaka Vám môžeme byť blízko pri človeku aj v roku 2017.

Radovan Gumulák
generálny sekretár SKCH

 

 

 

Tvárou šiesteho ročníka kampane Pôstna krabička pre Afriku je 5-ročný chlapec Maniriho z Rwandy

Maniriho žije spolu so svojimi tromi súrodencami, mamou a babičkou v dedine vzdialenej asi hodinu cesty pešo od mesta Kibeho. Jeho rodina patrí do kmeňa Pygmejov. Práve Pygmejovia, známi svojím malý vzrastom, sú v Rwande považovaní za menejcenných a často žijú na okraji spoločnosti. Ich život je preto oveľa náročnejší. Maniriho žije bez otca a starostlivosť o deti tak zostala na pleciach matky a babky. Chudobný príbytok, niekoľko hrncov a pár kusov oblečenia sú ich jediným majetkom. Niekedy sa babke podarí zohnať prácu a vtedy za 80 centov na deň obrába pôdu iným ľuďom. Práce je však málo a preto zvyčajne jedávajú len štyrikrát do týždňa. Minulý rok začal Maniriho navštevovať detské centrum SKCH v Kibeho. Napriek veľkej vzdialenosti chodí do centra rád. Vždy tam dostane výživné jedlo, občas nové oblečenie a naučí sa mnoho dôležitých vecí. Všetko potom hrdo ukazuje deťom v dedine. Hoci sú v centre aj deti z iných kmeňov, všetci sa spoločne hrajú a sú kamaráti.

 

 

Ako sa použili vyzbierané peniaze

V roku 2016 sa počas Pôstnej krabičky pre Afriku vyzbieralo viac ako 190 tisíc eur, z ktorých SKCH financovala projekty v Ugande a Rwande. Vaše minuloročné dary sme využili nasledovne:

Zdroj: http://www.charita.sk/postnakrabicka/o-kampani.php