V prílohe nájdete materiál ohľadom podpory charitatívnych aktivít v pôstnom období. Okrem iného výzvu k darcovskej SMS. Viac na: material SKCH_cesta_1