podelmesaBANNER

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje 10. jubilejný ročník podujatia

Podeľme sa!

v pôstnom období od 10. 2. do 27. 3. 2016 vo farnostiach, spoločenstvách, spolkoch i rodinách na celom Slovensku. Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych otcov biskupov. Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR. Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! je: delím sa – nedávam almužnu.

Viac v priloženom bulletine

Jeden deň v pôstnom období obetujeme osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme – finančnú hodnotu stravy jedného dňa pošleme na účet zbierky. Takto sa môžu zapojiť všetci bez rozdielu.
Akým spôsobom sa môžeme zúčastniť:

  • farnosti alebo spoločenstvá zorganizujú spoločnú akciu: navaria pre všetkých pôstnu, skromnú polievku a účastníci podujatia za ňu „zaplatia“ ako za sviatočný obed;
  • rodiny navaria doma skromný obed.

Vo Svätom roku milosrdenstva sa uskutoční 10. ročník podujatia Podeľme sa! a výťažok sa použije na zriadenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne, ktoré bude poskytovať odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, ženám s nechceným tehotenstvom, matkám s malými deťmi a rodinám v krajnej životnej núdzi.

Kontakt:

Katolícke hnutie žien Slovenska
Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
Predsedníčka KHŽS: Mária Demeterová
tel.: 0905 448 002
maria.demeterova@gmail.com
www.khzs.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
č. účtu osobitne zriadeného na zbierku
0029 4001 6642/1100
IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642