V Košiciach sa tento rok už po druhý krát uskutočnila ďakovná svätá omša za darcov krvi. 14. jún – Svetový deň darcov krvi je deň, keď si všetci pripomíname, aké dôležité je darovať krv.

Je poďakovaním dobrovoľným, bezpríspevkovým darcom krvi za ich život zachraňujúce darovanie krvi a tiež príležitosťou k zvyšovaniu povedomia o potrebe pravidelného darovania krvi na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a dostupnosti krvi či krvných produktov pre pacientov v núdzi.  V Dóme sv. Alžbety sa tak ako na jedinom mieste na Slovensku stretli darcovia krvi a personál Národnej transfúznej služby, aby  poďakovali Bohu za ľudí, ktorî nezištne zachraňujú životy iných.

Transfúzia krvi a krvných produktov totiž pomáha každoročne ušetriť milióny životov. Môže pomôcť pacientom, ktorí trpia život ohrozujúcimi stavmi, žiť dlhšie a s vyššou kvalitou života, umožňuje komplikované lekárske a chirurgické zákroky. Má tiež dôležitú, život zachraňujúcu úlohu v starostlivosti o matku a dieťa a pri krízovej reakcii na prírodné a človekom spôsobené katastrofy spojené s poškodením zdravia obyvateľstva.

Samotnej ďakovnej svätej omše sa zúčastnili aj kňazi gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi, ktorí sú aktívnymi darcami. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý sám má skúsenosť s darovaním krvi.

Ako uviedol vo svojom príhovore: „Darcovia krvi doslovne darujú seba, aby zachránili zdravie a život iných. Je to niečo čo nikto od nás nemôže žiadať, čo konáme nad rámec svojich povinností. Ježiš nás ale sám pozýva ísť za čiaru a nejaký limit. Zachovať prikázania je veľa, ale môžeme ísť aj ďalej a rozdávať to čo máme. Rozdávať seba.“

V závere svätej omše poďakovala osobne darcom MUDr. Jitka Mačalová, primárka Národnej transfúznej služby SR, Košice. Špeciálne vyzdvihla pomoc kňazov, v ktorých radoch je veľa mnohonásobných darcov. Ocenila aj to, že pomáhajú získavať aj nových darcov v radoch veriacich.