Podporte prosím petíciu na pomoc sestrám karmelitánkam v Košiciach-KVP.

V súlade s hlasovaním poslancov Miestneho zastupitel’stva Mestskej časti Košice-KVP, zo dňa 10.10.2017, žiadame zastaviť výstavbu obytných domov v areáli ZLATÁ PODKOVA:
-pretože takto umiestnené obytné domy by narušili kontemplatívny život sestier karmelitánok
-pretože výstavba obytných domov nie je v súlade s účelom, na ktorý bol pozemok mestom Košice odpredaný Jazdeckému klubu EMCAR za cenovo výhodných podmienok

Petíciu môžete podporiť stiahnutím petičných hárkov a ich vypísaním:

Petičný hárok final Plagát final Upozornenie pri vypĺňaní petície final Sprievodný list k petícii final