PASTIERSKY LIST

k Dňu rodiny 2012

 (  v slovenskom aj v maďarskom jazyku)

Ľudia podávajú rozličné výkony na pódiách, športoviskách, v politických kruhoch. No žiaľ, tieto výkony nemajú trvalý charakter, lebo tí, čo včera zaujali spevom, dnes už nič neznamenajú, tí čo ohurovali športovou kľučkou, dnes už stratili kondíciu, alebo tí čo boli na výslní politického života, dnes už nič nové nevedia povedať k riešeniu aktuálnych problémov.

Jediný trvalý výkon s dlhodobým účinkom môže podať iba dobrá usporiadaná rodina, ktorá má svoje pokračovanie v budúcich generáciách. Žiaľ na túto oblasť sa dnes zabúda, čo je na škodu človeka ako jednotlivca, ale i celej spoločnosti. Preto je dôležité upozorniť na to aj takým podujatím ako je Deň rodiny, ktorý je v roku síce len jeden, ale svoje pokračovanie môže mať aj v iných dňoch počas roka, ak sa do nich premietne myšlienka, či postreh z tohto stretnutia.

 

Je veľmi potrebné, aby sme si všimli, že cirkev chce posunúť do popredia našej pozornosti to najprirodzenejšie šťastie, aby sme sa nestratili vo všednosti bežných dní, v ktorých sa nám ponúkajú rozličné úspechy, len nie úspechy na poli rodinného šťastia. Tieto úspechy nevyžadujú nijaký mimoriadny talent, či výnimočný výkon, ale len jednoduchý život v láske muža a ženy s požehnaním toho, ktorý nás stvoril pre lásku manželskú i rodinné šťastie.

Dnes však má človek problém správne pochopiť, čo je to manželské šťastie a ako má vyzerať normálna kresťanská rodina. Chaos do týchto ľahko zodpovedateľných otázok vniesol dnes nemiestny až amorálny prístup dnešného človeka k tejto základnej téme. Často sa tu miešajú pojmy: prirodzený vzťah lásky a intímny vzťah, láska a sebaláska, obeta a pretvárka, nežnosť a zmyselnosť, rodičovstvo a populačná krivka. Takto by sme v otázkach o vzťahoch muža a ženy a o manželskom vzťahu mohli pokračovať ďalej, ale nevyhnutným predpokladom je správne pochopiť čo je to manželské šťastie a čo je normálna kresťanská rodina.

Isté je, že týmto pastierskym listom nemôžeme vyriešiť tak obsiahlu problematiku, skôr chceme upozorniť, že Cirkev chce sprevádzať aj dnešného človeka na tejto ceste k rodinnému šťastiu nielen v prirodzenej rodine na tejto zemi, ale až k cieľu každého človeka, ktorým je spoločenstvo v nebi. Ježiš povedal: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo  bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn14,2-3)

Každý z nás totiž vie, že všetky naše pozemské snahy majú vyšší cieľ, ktorý presahuje všetky pozemské možnosti. Tak aj sviatosť manželstva ako tiež ďalších šesť sviatostí zostáva prostriedkom pre jeho dosiahnutie. Samotná sviatosť sa definuje ako prostriedok našej spásy. Preto aj v pohľade na sviatostné manželstvo je treba povedať, že tento sviatostný prostriedok nás má nasmerovať od prirodzenej rodiny k šťastiu nadprirodzenej rodiny neba.  Cirkev podľa rozhodnutia blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. usporadúva Svetové dni rodiny, ktoré vytvárajú príležitosť pre sústredenie sa na najzávažnejšie a aktuálne otázky a problémy rodiny. V tomto roku sa Svetové dni rodiny uskutočnia v Miláne v dňoch 30. mája až 3. júna. Hlavnú tému vyjadril Svätý Otec Benedikt XVI. v nadpise: Rodina – práca a sviatok. Je to príležitosť lepšie si všimnúť i túto oblasť  života rodiny –  zvládanie pracovného tempa, pochopenie zmyslu práce, zvýraznenie hodnoty prežívania nedele a sviatočných dní v rámci rodiny. Sú to podstatné skutočnosti v časovom usporiadaní života rodiny, čo my dnes často nedoceňujeme. Obsiahlejší pohľad a orientácia v tejto problematike nám v tomto uponáhľanom svete môže napomôcť v správnom a hodnotnom rozložení časových možností. Takto rok po roku sa s Cirkvou môžeme dopracovať k tomu najdôležitejšiemu – správnemu pochopeniu toho, ako získať ten najpodstatnejší úspech človeka – úspech v láske a v živote manželskom i rodinnom.

K tomu, aby tieto Svetové dni rodiny so Svätým Otcom vzbudili požadovanú pozornosť a úspešnosť, sme potrební my všetci. Preto sa konajú Dni rodiny vo viacerých diecézach či eparchiách. Pápežská rada pre rodinu nás pozýva v tomto roku zapojiť sa aj do aktivít Týždňa modlitieb za rodinu, ktorý vyhlasujeme v týždni od 5. mája do 13. mája 2012. Tento Týždeň modlitieb za rodinu v našej arcidiecéze a eparchii začne Dňom rodiny 5. mája v Košiciach na Hlavnej ulici, ktorý má pripravený presný program a chce byť povzbudením nielen pre kresťanské rodiny, ale aj všetky ostatné rodiny, ktoré doceňujú hodnotu zodpovedne usporiadanej rodiny. V našich farnostiach sa počas týchto dní kňazi budú intenzívnejšie venovať tejto problematike aj formou modlitby smerovanej k požehnaniu rodín.

To, že Cirkev pozýva všetkých k väčšej pozornosti voči rodine, ale aj povzbudzuje k dosiahnutiu viacerých milostí, je čosi, čo robí spôsobom sebe vlastným. No aj veriaci človek si musí viac uvedomiť, že tu ide aj o neho aj o jeho blízkych. Preto vzájomne povzbudzujme jeden druhého k intenzívnejšiemu prežívaniu týchto dní. Lebo tu sa nejedná o povrchný úspech športovca, či speváka alebo politika. Tu naozaj ide o trvalý úspech človeka, ktorý sa nesmie zastaviť v jednej generácii, ale má mať svoje pokračovanie v budúcich generáciách rodín, ktoré napĺňajú stvoriteľský Boží plán s človekom zavŕšený vo večnej rodine neba.

Chceme s vami prosiť Boha a na príhovor Presvätej Bohorodičky zvolávať na vás i vaše rodiny veľa milostí a Božieho požehnania.

 

J. E. Mons. Bernard Bober,                                                                             vladyka Milan Chautur, CSsR

košický arcibiskup – metropolita                                                               košický eparchiálny biskup

 

Pastiersky list v pdf. kliknite sem: Family Day 2012   v maďarskom jazyku tu: A Család világnapja