Deň 8. september – sviatok Narodenia Panny Márie bol pre Kongregáciu sestier Matky Božieho Milosrdenstva významným dňom. V Košiciach na Táborskej ulici bol totiž otvorený a posvätený v poradí už tretí kláštor tejto kongregácie na Slovensku. V tento deň zavítala na Slovensko aj generálna predstavená sestier Matky Božieho Milosrdenstva Petra Kowalczyk.

Samotný obrad požehnania Kláštora a kaplnky, vykonal košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Ten zároveň vyzval sestry k aktívnemu apoštolátu a šíreniu posolstva o Božom milosrdenstve v Košiciach i po celom Slovensku. Ako uviedla predstavená Košickej komunity sestra Benediktína, nová komunita s prívlastkom misijná bude tvorená tromi sestrami. Ich činnosť bude zameraná na hlásanie posolstva o Božom milosrdenstve vo farnostiach a v spolupráci s kňazmi budú viesť duchovné cvičenia i starať sa o všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum.