pocatinyIMG

Vážení priatelia kultúry života,
obraciame sa na Vás s ponukou zapojenia sa do oslavy Dňa počatého dieťaťa (DPD) vo Vašej farnosti, spoločenstve, škole, partii… DPD je sviatkom každého z nás, môžeme si cezeň uvedomiť hodnotu vlastného života, života iných ľudí aj tých ešte nenarodených. Poďme ho teda osláviť tam, kde pôsobíme 🙂
Podľa vzoru študentov UPeCe v Bratislave chceme vyjsť von z našich komunít a zablahoželaním k ich sviatku, s úsmevom osloviť ľudí na uliciach, darovať im koláčik, čaj/punč, osláviť náš spoločný sviatok.
DPD oslavujeme 25. marca, no vzhľadom na to, že je to tentokrát Veľký piatok, presúvame oslavy na neskôr (odporúčame 3.4., Nedeľu Božieho Milosrdenstva, príležitosť na veľkú vďaku a oslavu).
Pre dobrovoľníkov pripravujeme know-how, manuály, odpovede na otázky, s ktorými sa môžu stretnúť a maximálnu podporu z Fóra života, jeho dobrovoľníkov a regionálnikov.Prihlásiť sa môžete čím skôr, najneskôr však do 15.3. cez formulár https://docs.google.com/forms/d/1BpZ6eWIIFvxEqWjqpHG8tA6M1eiqAkPme5kad9zHrj0/viewform?c=0&w=1
Prajem všetko dobré. 

Leták Dňa počatého dieťaťa tu:

Leták počatiny

Tomáš Kováčik
výkonný riaditeľ Fóra života