Mons. Bernard Bober

17. januára 2011 16.00 hod, stretnutie s predsedníčkou vlády SR, Úrad vlády SR, Bratislava
18. januára 2011 18.00 hod, 17. ekumenická bohoslužba slova, Historická radnica, Košice
23. januára 2011 10.30 hod, sv. omša v Roku sv. Ondreja, Kojatice, f. Svinia

Mons. Stanislav Stolárik

19. januára 2011 9.00 hod, stretnutie riaditeľov cirkevných škôl, ABÚ, Košice
22. januára 2011 10.30 hod, 3. výročie posvätenia kaplnky, kňazský seminár, Košice

Mons. Alojz Tkáč

17. januára 2011 18.00 hod, sv. omša, Košice – Dóm

Informoval: Michal Mucha, tajomník