Srdečne pozývame všetkých veriacich na Celodiecéznu odpustovú slávnosť na pútnickom mieste v Obišovciach. Uskutoční sa v dňoch 30. septembra a 1. októbra 2017.
Vyvrcholí slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10:30, ktorú bude celebrovať arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober.

Plagát-Obišovce2017

Program:

SOBOTA 30. september 2017
15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu – Privítanie pútnikov a modlitba s duchovným otcom Michalom
15:30 Celodiecézne večeradlo – Jediná zbraň, ktorá zostáva je ruženec  – Modlitba Radostného ruženca
16:30 Otváracia svätá omša – Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup
17:10 Modlitba Bolestného ruženca spojená s modlitbou za oslobodenie
18:30 Svätá omša za všetkých chorých, nielen telom, ale aj duchom, spojená s modlitbami za oslobodenie.- PhDr. Imrich Degro PhD. „Spoločenstvo Sv. Michala Archanjela“ a spoločenstvo sv. Pátra Pia v Kysaku“
20:00 Hudobná katechéza „Kde si?“ – Kerygma
21:00 Svätá omša za mladých a pre mladých – Mgr. Stefan Kaňuk. Hudobné zoskupenie Kočiš- Band
22:10 Krížová cesta – Triumf srdca – mladí Košickej arcidiecézy
23:30 Nočná eucharistická adorácia – v kostole
15:00 – 21:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia pre pútnikov

NEDEĽA – 1. október 2017
05:00 Slávnostné ranné chvály ku cti Ružencovej Panny Márie + Ruženec svetla
06:30 Svätá omša za všetkých farníkov, Mgr. Michal Harakaľ, administrátor farnosti
08:00 Svätá omša za rodiny a za rozpadnuté manželstvá. – ThDr. Štefan Novotný, PhD. rektor kňazského seminára
09:15 Fatimská pobožnosť- Slávnostný ruženec –Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Košiciach – modlitbe predsedá Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita
10:30 Slávnostná svätá omša- Zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie Mons. Benard Bober, arcibiskup-metropolita
08:00-12:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia pre pútnikov
(Po skončení slávnostnej svätej omše bude požehnanie náboženských predmetov pri vonkajšom oltári)