Stropkov 17. júla (TK KBS) – V dňoch 14. až 16. júla 2012 sa v Sanktuáriu Najsvätejšieho Tela Pána konala odpustová slávnosť k Škapuliarskej Panne Márii. Stropkovský chrám je najstarším karmelským pútnickým miestom na území bývalého Uhorska. Pápež Pius VI. bulou z 27. mája 1784 potvrdil možnosť získavať tu odpustky.

V sobotu večer celebroval svätú omšu Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. Vyzdvihol toto posvätné starobylé miesto a poukázal na prisľúbenia Panny Márie, ktoré nám dáva cez škapuliar: „Ten, kto nosí škapuliar nezacíti večný oheň. Otázkou je, či sme toho hodní. Hodnými nás robí očista a premena nášho života,“ povedal otec biskup Stolárik.

V nedeľu vyvrcholila odpustová slávnosť slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. V homílii poukázal na Máriu ako našu Matku, Matku plnú lásky, dobroty a istoty. „Matka je plnosťou istoty a dokonalým útočišťom. V láske Matky sa zrkadlí láska Boha. Pri Matke Božej nachádzame pravý pokoj srdca i očisteného svedomia. Preto radi putujeme na jej zasvätené miesta do jej svätyne. Tu naša duša dostane všetko, čo potrebuje.“

Odpustovú atmosféru doplnil organový koncert v podaní prof. Václava Uhlířa a jeho syna Václava Metoděja z Hradce Králove, ktorí hrali súčasne na dvoch organoch a nedeľná akadémia slova a piesni Radu Bosých Karmelitánov z Lorinčíka.

TK KBS informoval Ladislav Vateha