Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom, Košice

pozýva
na odborný seminár
Poslušnosť Božiemu hlasu v Knihe Genezis a v Markovom evanjeliu
Príprava na 17. ročník Biblickej olympiády

31.8.2017, 10:30-12:00,
TF KU, Aula

Plagat DKU 2017

Témy:

Gn 12-36 – „To preto, že Abrahám počúval na môj hlas“ (Gn 26,5): Abrahámov, Izákov a Jakubov cyklus (Matúš Imrich)
Gn 37-50 – Dvanásť povolaných, jeden vyvolený: Jozefov cyklus (Róbert Lapko)
Mk – „I vietor i more ho poslúchajú“ (Mk 4,41): účinnosť Ježišovho slova u Marka (Juraj Feník)
Mk – Mladík v Getsemanskej záhrade (Mk 14,51) (Lukáš Durkaj)

Bližšie informácie: rlapko@gmail.com a www.biblia.rimkat.sk