Košice 18. septembra (TK KBS) – V pondelok 17. septembra sa uskutočnila na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku so sídlom v Košiciach v rámci Katedry sociálnej práce vedecká medzinárodná konferencia pod názvom „Dôstojne starnutie a medzigeneračné korelácie vo svetle obety a služby bl. Sáry Salkahazi.“ Konferenciu otvoril dekan fakulty prof. Cyril Hišem. Prítomných pozdravil o. arcibiskup Mons. Bernard Bober a predstavená Spoločnosti sociálnych sestier sr. Daniela Kimličková.

Konferencia reagovala na Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Príspevky na konferencii sa dotýkali oblasti ako demografická skladba seniorov a naša budúcnosť, individuálny prístup a rozvoj služieb v komunite, trojpilierovosť dôchodkového systému, život, dielo a sociálne účinkovanie bl. Sáry Salkahazi a iné. Zahraničnou aktívnou účastníčkou bola sestra Zsuzsanna Kovacsics SSS, ktorá obohatila konferenciu príspevkom „Dôstojné starnutie seniora“, ktorým reagoval na rýchlosť a náročnosť doby v ktorej žijeme v kontexte vnútorných hodnôt seniora.

Záver konferencie vyvrcholil slávením svätej omše v kostole Antona Paduánského, ktorú celebroval František Katriňák. V homílii vyzdvihol dôležitosť kultu a kultúrnosti v živote bl. Sáry, ktorá svojou obetou zotrela medziosobné hranice aj hranice v širšom kontexte, a tým dosiahla svoju osobnú svätosť, ale aj veľa milostí pre iných. Príspevky z konferencie budú publikované v zborníku, ktorý bude dostupný na adrese TF KU v Košiciach.

TK KBS informovala sr. Renáta Jamborová