Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvárajú 2. ročník *semestrálneho programu o ľudskej láske a sexualite v učení Cirkvi*. Program je určený pre študentov, pracujúcich, snúbencov, manželov, seminaristov aj zasvätených pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších. Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch. Lektormi programu sú odborní asistenti TF KU – absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme a absolventi Medzinárodného teologického inštitútu v Gamingu a Trumau. Hlavným cieľom programu je zrozumiteľným jazykom priblížiť ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi o láske, sexualite, manželstve, panenstve a plodnosti. Podrobné informácie a prihlášku nájdete na www.teologiatela.sk

Plagát: Láska, sexualita a zmysel života