Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košickej arcidiecéze otvára v januári 2019 nový ročník ADAŠ. „Nový“ nielen tým, že to bude ďalší ročník, ale aj názvom. Po novom to bude Arcidiecézna dobrovoľnícka a animátorská škola, kým doteraz sa tento kurz venoval len animátorom. „Uvedomujeme si, že rast a formáciu nepotrebujú len animátori, ktorí budú viesť skupinku či spoločenstvo, ale aj tí, ktorí by sa radi dali k dispozícii Božiemu volaniu v inej ako animátorskej službe,“ ozrejmil moderátor ACM, o. Marek Rojak.

O čom teda nový ADAŠ je? Ide o formačný a vzdelávací program pre mladých dobrovoľníkov od 17 rokov. Jeho motto znie: „Stať sa zrelým kresťanom ochotným milovať a slúžiť.“ Celý program je zastrešený Združením kresťanských spločenstiev mládeže (ZKSM).

Jedným z cieľov animátorskej a dobrovoľníckej školy je vzdelávanie v oblasti systematickej práce s mládežou v malých skupinách. Zahŕňa aj rozvoj kompetencií (tímová práca, schopnosť pracovať so skupinou, vedenie tímu, motivácia, komunikácia, osobnostný rozvoj, neformálne vzdelávanie a líderské zručnosti), vďaka ktorým sa môžu osobnostne posúvať vpred a zároveň sa efektívne zapájať do organizovania rôznych aktivít. Úspešní absolventi získajú certifikát animátora s celoštátnou platnosťou (akreditovaný Ministerstvom školstva SR) a certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS. Viac o programe je možné prečítať si aj tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180906026 .

„Zároveň chceme ponúknuť možnosť viac spoznať a zakúsiť, že Boh je Láska a my sme Jeho milované deti. Rásť v túžbe darovať sa, objavovať a prehlbovať svoje dary, ktorými môžu slúžiť druhým a pochopiť dôležitosť a osvojiť si rôzne formy aktívneho pôsobenia kresťanov vo farnostiach, spoločenstvách a v spoločnosti,“ dodal Marek Rojak.

Prihlásiť sa je možné do 15. decembra 2018 na internetovej stránke www.premladez.sk, kde uchádzači nájdu aj ďalšie potrené informácie.