Ružomberok, 27. januára (TK KBS) – Posledná januárová nedeľu v roku – 29. januára 2012 bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Počas nej sa môžu veriaci každoročne modliť za svoju jedinú katolícku univerzitu na Slovensku. Rozvoj univerzity budú môcť podporiť aj finančne, a to aj prostredníctvom zbierky v diecézach, kde ich miestni biskupi vyhlásili, ktorej výťažok bude slúžiť na podporu výstavby novej univerzitnej knižnice. Ľudia v kostoloch si vypočujú aj list rektora KU, v ktorom sa zameral na prorockú úlohu katolíckych univerzít v dnešnej spoločnosti.

 

„Možno povedať, že prorokmi našich čias vo svete sú aj katolícke univerzity, ktoré hľadajú pravdu a chcú sa s ňou deliť s ostatnými ľuďmi. Katolícke univerzity, vrátane našej, tiež pripomínajú súčasnému svetu, čo je podstatou kresťanstva. Prostredníctvom ich činnosti, úzko spojenej s pápežom a miestnymi biskupmi, Kristus sa stáva čoraz bližším. Podobne ako pred vekmi, keď mal ešte len prísť. On predsa neustále prichádza na svet, aj dnes, v období neistôt, predovšetkým ekonomického charakteru, akejsi neprehľadnosti, možného sociálneho kolapsu. Prorocké poslanie Katolíckej univerzity zohráva dôležitú úlohu v nastávajúcom období,“ píše v liste rektor.

Nedeľa KU sa podľa rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska koná vždy poslednú januárovú nedeľu vo všetkých farnostiach na Slovensku. Prvýkrát sa uskutočnila v roku 2010, kedy sa biskupi prihovorili veriacim pastierskym listom o KU. Odvtedy majú veriaci každoročne možnosť vypočuť si v kostoloch list rektora univerzity a zároveň finančne prispieť v zbierkach, ktoré sa konajú na podporu KU. Priatelia a priaznivci univerzity sa môžu stretávať vo farnostiach v Kluboch priateľov KU. Napomáhajú združovaniu ľudí, ktorí cítia spoluzodpovednosť za existenciu, fungovanie KU a ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažujú v podpore jej rozvoja.

Tradičnou súčasťou Nedele KU je aj návšteva kňazov, ktorí pracujú na univerzite, vo farnostiach na celom Slovensku, kde slúžia bohoslužby. Je to zároveň chvíľa, kedy sa s nimi môžu veriaci stretnúť a porozprávať. Aj tento rok navštívia viaceré slovenské kostoly kňazi z univerzity. Svätých omší za KU môžu byť prostredníctvom vysielania kresťanských masmédií účastní aj diváci TV Lux a poslucháči Rádia Lumen. Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, prvý prorektor KU prof. Peter Olekšák bude slúžiť bohoslužbu 29. januára 2012 o 10.30 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú divákom sprostredkuje TV Lux a o 18.00 h v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ktorú bude naživo vysielať Rádio Lumen.

:: List rektora na Nedeľu KU 29. januára 2012::

TK KBS informoval Vladimír Buzna