14. februára o 18.00 hod, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober slávnostnou sv. omšou v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, oficiálne ukončil diecéznu fázu procesu blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej, ktorá sa na konci druhej svetovej vojny ako šestnásťročná stala obeťou násilného vojaka, keď bránila svoju dôstojnosť a čistotu.

Liturgickej slávnosti sa zúčastnil aj pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik, emeritný arcibiskup Alojz Tkáč, členovia arcibiskupskej kúrie, kanonici metropolitnej kapituly, predstavení kňazského seminára, dekani, členovia tribunálu diecéznej fázy procesu, veľký počet diecéznych kňazov, diakoni, ctihodné sestry, bohoslovci a veľké množstvo mladých ľudí z univerzitných pastoračných centier a z arcidiecézneho centra mladých, ktorí zaplnili celú katedrálu.

V závere bol podpísaný deklaračný dekrét o ukončení procesu blahorečenia na diecéznej úrovni. Materiály procesu boli postúpené do Ríma na Kongregáciu pre kauzy svätých.

Viac o Anke Kolesárovej nájdete na : http://www.domcek.org/index.php?lang=sk&section=1

Informoval: ThLic. Jozef Kmec, osobný tajomník arcibiskupa