Košice, 11. jún 2018
Arcidiecézna charita Košice sa zapája do Národného týždňa charity (10. – 16. júna). Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.
Mottom charity je byť Blízko pri človeku. Počas Národného týždňa charity chceme byť blízko pri všetkých. Stále sa stretávame s rôznymi podobami chudoby a núdze. Či už ide o dieťa, o starkého, alebo mladého človeka, ktorý sa dostal až na ulicu. Každému podávame pomocnú ruku. Rozhodli sme sa zorganizovať Národný týždeň charity s cieľom, aby každý človek v núdzi vedel, kde sa môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, a tiež, aby ľudia ochotní pomáhať vedeli, kde sú potrební a očakávaní. Touto iniciatívou chceme pozvať Slovákov do dialógu s dobrými ľuďmi, ktorí podávajú pomocnú ruku tým, ktorí sa ocitnú na perifériách.
V Košiciach spravuje Arcidiecézna charita viac ako 40 zariadení, v ktorých ponúka služby človeku každej vekovej kategórie. Od narodenia až po prechod do večnosti. Ľuďom biednym, chorým, umoreným trápením a ťažkými životnými skúškami.
Všetkých, ktorí by sa radi dozvedeli o našich službách a pomoci viac pozývame do našich infostánkov do Košíc, Prešova a Humenného.
Košice – V Košiciach budeme v stredu, 13. júna 2018, v čase od 11. do 19. hodiny pri Súsoší Immaculata na Hlavnej ulici. Dozviete sa viac o projekte Hlinený dukát, o zbierke školských pomôcok, o službách, ktoré poskytuje Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, Charitný dom svätej Alžbety v Košiciach, Denné stacionáre, Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, či Dom pokojnej staroby.
Prešov – V Prešove nás stretnete pri Divadle Jonáša Záborského v piatok, 15. júna 2018 v čase od 10. do 14. hodiny. Veľmi radi vám poskytneme informácie o činnosti Denného stacionára v Prešove, Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši. Naše zdravotné sestry vám priamo na mieste zmerajú tlak, či saturáciu kyslíka.
Humenné – V Humennom na námestí pri fontáne v čase od 10. do 15. hodiny môžete stretnúť naše kreatívne kolegyne z Denného stacionára, ktoré spolu s našimi seniormi vytvárajú nádherné výrobky, jednoduché no svojou krásou dych vyrážajúce.
Charita, blízko pri človeku. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Viac na: www.charita-ke.sk